مرمریت ماکیاتو

مرمریت ماکیاتو با رنگ روشن خود می تواند فضاهای لوکس را با طراحی زیبا رو به رو کند و با کیفیت ساب شرکت کویر سنگ همچون نگینی در ساختمان های نوین بدرخشد. استحکام این سنگ بسیار بالا بوده و دقت برش سنگ کویر به مصرف کننده کمک می کند تا حداقل دور ریز را از این سنگ داشته باشد.

تایل و اسلب ماکیاتو

سنگ مرمریت ماکیاتو را می توان در حالت ها و برش های زیادی یافت نمود. در ابرا استونز این سنگ به صورت تایل و اسلب تولید میگردد که تایل آن در ابعادی چون 80 در80، 60 در 60 ، 80 در 80، 60 در 120 و دیگر ابعاد یافت نمود

مشخصات فیزیکی ماکیاتو

0
2.66

وزن مخصوص

0
1.22

جذب آب

0
1.12

تخلخل

0
1,050

مقاومت فشاری

فارسی