مرمریت مشکی اسپایدر

این سنگ با توجه به زمینه تیره و طرح های روشن و سه بعدی گونه خود، جشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و می تواند یکی از لوکس ترین سنگ ها به شمار برود. کیفیت ساب در ابرااستونز این کمک را می کند که سنگ مشکی اسپایدر بهترین کیفیت خود را نشان دهد و زینت بخش فضاهای مختلف شود.

تایل مشکی اسپایدر

سنگ مرمریت مشکی اسپایدر را می توان در حالت ها و برش های زیادی یافت نمود. در ابرا استونز این سنگ به صورت تایل و اسلب تولید میگردد که تایل آن در ابعادی چون 80 در80، 60 در 60 ، 80 در 80، 60 در 120 و دیگر ابعاد یافت نمود

مشخصات فیزیکی مشکی اسپایدر

0
2.77

وزن مخصوص

0
0.42

جذب آب

0
0.44

تخلخل

0
1,266

مقاومت فشاری

فارسی